شروع دوره آموزشی اصول و تئوری Piping در روزهای پنجشنبه با حضور مهندس سلیمی
سه شنبه 6 آبان 1393 - 13:23:45
شروع دوره آموزشی MS Project در روزهای جمعه با حضور مهندس فرجی
چهارشنبه 16 مهر 1393 - 17:57:10
شروع دوره آموزشی CCNP(Switch) با حضور مهندس یساولی در روزهای چهارشنبه
يكشنبه 6 مهر 1393 - 17:47:24
شروع دوره آموزشی Auto Cad I در روزهای یکشنبه با حضور مهندس افشار
يكشنبه 23 شهريور 1393 - 17:43:18
شروع دوره آموزشی ICDL II در روزهای یکشنبه و سه شنبه با حضور مهندس مرادی
يكشنبه 2 شهريور 1393 - 02:41:00
شروع دوره آموزشی ICDL I در روزهای شنبه و دوشنبه با حضور مهندس سلیمانی
يكشنبه 2 شهريور 1393 - 02:38:09
شروع دوره آموزشی +Network در روزهای یکشنبه با حضور مهندس یساولی
يكشنبه 2 شهريور 1393 - 02:34:38
شروع دوره آموزشی CISCO(CCNA) در روزهای دوشنبه با حضور مهندس یساولی
يكشنبه 2 شهريور 1393 - 02:30:51
شروع دوره آموزشی MCSE(Windows 8) در روزهای سه شنبه با حضور مهندس یساولی
يكشنبه 2 شهريور 1393 - 02:27:51
شروع دوره آموزشی CIW(VOL 1) در روزهای شنبه با حضور مهندس نهرمیانی
يكشنبه 2 شهريور 1393 - 02:23:37
شروع دوره آموزشی اصول و تئوری Piping در روزهای جمعه با حضور مهندس صفوی
يكشنبه 2 شهريور 1393 - 02:19:45
شروع دوره آموزشی CATIA II با حضور مهندس عدولی در روزهای جمعه
يكشنبه 2 شهريور 1393 - 02:13:36
شروع دوره آموزشی JQuery در روزهای چهارشنبه با حضور مهندس نهرمیانی
شنبه 1 شهريور 1393 - 02:10:57
شروع دوره آموزشی Windows Server 2008 Application Infrastructure در روزهای جمعه با حضور مهندس یساولی
شنبه 1 شهريور 1393 - 02:07:56
شروع دوره HYSYS در روزهای جمعه با حضور مهندس کریمی
شنبه 1 شهريور 1393 - 02:03:24
شروع دوره حسابداری در روزهای دوشنبه با حضور مهندس صفائی
شنبه 1 شهريور 1393 - 02:00:03
شروع دوره آموزشی PDMS در روزهای جمعه با حضور مهندس صفوی
شنبه 1 شهريور 1393 - 01:57:11
شروع دوره آموزشی CCNA با حضور استاد یساولی در روزهای چهارشنبه
چهارشنبه 18 تير 1393 - 10:05:24
شروع دوره آموزشی اصول و تئوری Piping با حضور مهندس صفوی در روزهای جمعه
چهارشنبه 18 تير 1393 - 10:02:57
شروع دوره آموزشی Windows Server 2008 R2 Active Directory با حضور استاد یساولی در روزهای جمعه
چهارشنبه 18 تير 1393 - 09:59:32
شروع دوره آموزشی Windows Server 2012 با حضور استاد یساولی در روزهای جمعه
چهارشنبه 18 تير 1393 - 09:56:45
شروع دوره آموزشی Windows 8 با حضور استاد یساولی در روزهای پنجشنبه
چهارشنبه 18 تير 1393 - 09:54:16
شروع دوره آموزشی J Query در روزهای چهارشنبه با حضور استاد نهرمیانی
چهارشنبه 18 تير 1393 - 09:50:05
شروع دوره آموزشی حسابداری در روزهای دوشنبه با حضور استاد صفائی
چهارشنبه 18 تير 1393 - 09:46:00
شروع دوره آموزشی Auto Cad در روزهای یکشنبه با حضور استاد افشاری
چهارشنبه 18 تير 1393 - 09:42:23
شروع دوره آموزشیICDL I در روزهای یکشنبه و سه شنبه با حضور استاد مرادی
چهارشنبه 18 تير 1393 - 09:34:33
شروع دوره آموزشی Abaqus با حضور مهندس عرفانی مورخ 4 تیر
دوشنبه 2 تير 1393 - 03:14:39
شروع دوره آموزشی MCTS(.netframwork) با حضور استاد وفائی مورخ 11 تیر
دوشنبه 2 تير 1393 - 03:12:02
شروع دوره آموزشی Network با حضور مهندس یساولی مورخ 10 تیر
دوشنبه 2 تير 1393 - 03:06:14
شروع دوره آموزشی CCNP(Route) با حضور مهندس فتوحی
يكشنبه 1 تير 1393 - 09:05:35
برو به صفحه       >>  
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com