شروع دوره آموزشی ICDL II در روزهای یکشنبه و سه شنبه با حضور مهندس مرادی
شنبه 1 شهريور 1393 - 22:41:00
شروع دوره آموزشی ICDL I در روزهای شنبه و دوشنبه با حضور مهندس سلیمانی
شنبه 1 شهريور 1393 - 22:38:09
شروع دوره آموزشی +Network در روزهای یکشنبه با حضور مهندس یساولی
شنبه 1 شهريور 1393 - 22:34:38
شروع دوره آموزشی CISCO(CCNA) در روزهای دوشنبه با حضور مهندس یساولی
شنبه 1 شهريور 1393 - 22:30:51
شروع دوره آموزشی MCSE(Windows 8) در روزهای سه شنبه با حضور مهندس یساولی
شنبه 1 شهريور 1393 - 22:27:51
شروع دوره آموزشی CIW(VOL 1) در روزهای شنبه با حضور مهندس نهرمیانی
شنبه 1 شهريور 1393 - 22:23:37
شروع دوره آموزشی اصول و تئوری Piping در روزهای جمعه با حضور مهندس صفوی
شنبه 1 شهريور 1393 - 22:19:45
شروع دوره آموزشی CATIA II با حضور مهندس عدولی در روزهای جمعه
شنبه 1 شهريور 1393 - 22:13:36
شروع دوره آموزشی JQuery در روزهای چهارشنبه با حضور مهندس نهرمیانی
جمعه 31 مرداد 1393 - 22:10:57
شروع دوره آموزشی Windows Server 2008 Application Infrastructure در روزهای جمعه با حضور مهندس یساولی
جمعه 31 مرداد 1393 - 22:07:56
شروع دوره HYSYS در روزهای جمعه با حضور مهندس کریمی
جمعه 31 مرداد 1393 - 22:03:24
شروع دوره حسابداری در روزهای دوشنبه با حضور مهندس صفائی
جمعه 31 مرداد 1393 - 22:00:03
شروع دوره آموزشی PDMS در روزهای جمعه با حضور مهندس صفوی
جمعه 31 مرداد 1393 - 21:57:11
شروع دوره آموزشی CCNA با حضور استاد یساولی در روزهای چهارشنبه
چهارشنبه 18 تير 1393 - 06:05:24
شروع دوره آموزشی اصول و تئوری Piping با حضور مهندس صفوی در روزهای جمعه
چهارشنبه 18 تير 1393 - 06:02:57
شروع دوره آموزشی Windows Server 2008 R2 Active Directory با حضور استاد یساولی در روزهای جمعه
چهارشنبه 18 تير 1393 - 05:59:32
شروع دوره آموزشی Windows Server 2012 با حضور استاد یساولی در روزهای جمعه
چهارشنبه 18 تير 1393 - 05:56:45
شروع دوره آموزشی Windows 8 با حضور استاد یساولی در روزهای پنجشنبه
چهارشنبه 18 تير 1393 - 05:54:16
شروع دوره آموزشی J Query در روزهای چهارشنبه با حضور استاد نهرمیانی
چهارشنبه 18 تير 1393 - 05:50:05
شروع دوره آموزشی حسابداری در روزهای دوشنبه با حضور استاد صفائی
چهارشنبه 18 تير 1393 - 05:46:00
شروع دوره آموزشی Auto Cad در روزهای یکشنبه با حضور استاد افشاری
چهارشنبه 18 تير 1393 - 05:42:23
شروع دوره آموزشیICDL I در روزهای یکشنبه و سه شنبه با حضور استاد مرادی
چهارشنبه 18 تير 1393 - 05:34:33
شروع دوره آموزشی Abaqus با حضور مهندس عرفانی مورخ 4 تیر
يكشنبه 1 تير 1393 - 23:14:39
شروع دوره آموزشی MCTS(.netframwork) با حضور استاد وفائی مورخ 11 تیر
يكشنبه 1 تير 1393 - 23:12:02
شروع دوره آموزشی Network با حضور مهندس یساولی مورخ 10 تیر
يكشنبه 1 تير 1393 - 23:06:14
شروع دوره آموزشی CCNP(Route) با حضور مهندس فتوحی
يكشنبه 1 تير 1393 - 05:05:35
شروع ترم تابستان 1 زبان انگلیسی مورخ 1 تیر
شنبه 31 خرداد 1393 - 23:02:45
شروع دوره طراحی وب(Foundation)با حضور استاد نهرمیانی در روزهای شنبه
يكشنبه 18 خرداد 1393 - 05:19:55
شروع دوره آموزشی ICDL II در روزهای شنبه و دوشنبه باحضور استاد سلیمانی مورخ 31 خرداد
يكشنبه 18 خرداد 1393 - 04:31:09
شروع دوره آموزشی CATIA با حضور استاد عدولی در روزهای پنجشنبه
يكشنبه 18 خرداد 1393 - 04:26:55
برو به صفحه       >>  
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com